Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelia
Umelci

Noty $34.95

Originál

Play Swing for instrumental groups. Axel Jungbluth. Guitar sheet music. Drums sheet music. Percussion sheet music.

Preklad

Prehrať hojdačka nástrojových skupín. Axel Jungbluth. Gitara noty. Bubny noty. Bicie noty.

Originál

Play Swing for instrumental groups composed by Axel Jungbluth. For 5 Guitars. 5 Wind instruments in b flat, c and e flat. and Rhythm Section. Bass-Guitar, Guitar, Drums. This edition. ED 7442-10. Saddle-stitch. Guitar. Plucked Instruments. Grade 4. Set of guitar and rhythm parts. 52 pages. Published by Schott Music. SD.49007244. ISBN 9790001077880.

Preklad

Hrať hojdačky nástrojových skupín zložených Axel Jungbluth. Pre 5 gitary. 5 Dychové nástroje B dur, c a e plochou. a Rhythm sekcie. Bass-gitara, gitara, bicie. Toto vydanie. ED 7442-10. Sedlo-steh. Gitara. Brnkacie nástroje. Stupeň 4. Sada gitary a rytmických častí. Počet strán: 52. Vydal Schott Music. SD.49007244. ISBN 9790001077880.