Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelia
Umelci

Noty $12.95

Originál

Jazz Piano - Level 2. Various. Piano Method sheet music.

Preklad

Jazz Piano - Level 2. Rôzny. Piano Method noty.

Originál

Jazz Piano - Level 2. The Complete Method. For Piano. Keyboard. Instructional. Jazz and Instructional. Instructional book and examples CD. Introductory text, instructional text, standard notation, chord names, musical examples and glossary. 64 pages. Published by ABRSM. Associated Board of the Royal Schools of Music. HL.290530. ISBN 0634033077. With introductory text, instructional text, standard notation, chord names, musical examples and glossary. Jazz and Instructional. 9x12 inches. What good is music if it ain't got that swing. - Duke Ellington The Associated Board responds with Jazz Piano, a comprehensive introduction to the world of jazz. A pioneering set of publications and optional assessment materials provide the building blocks you need to play jazz with imagination, understanding, and style, and to improvise effectively right from the start. Five levels of graded pieces contain a wide range of styles. funky jazz, up-tempo swing, calypso, Latin, jazz waltz, modal, bebop, Gospel, ragtime, free jazz, and more. There are classic tunes by Duke Ellington, Miles Davis, Bill Evans, and Thelonious Monk. Within each level there are 15 pieces, aural tests, quick studies, scales, arpeggios, and a CD. The 15 pieces are presented in three categories. blues, standards, and contemporary jazz. Each piece provides a head. melody which contains all the characteristic voicings, phrasing, and rhythmic patterns needed for a stylish performance. An improvised section follows, where guideline pitches and left-hand voicings are given as a practical starting point for solos. Totally accessible and at the highest musical standards, these pieces provide the opportunity to play jazz confidently and creatively. Softly As In A Morning Sunrise. St. Thomas. C-Jam Blues. Now's The Time. Moanin'. Becky's Song. Blue Lullaby. Good Time Blues. Hard Science. Swing It And C. The Firefly. The Orchard. On-Off Boogie. Contemplation. The Big Noise From Winnetka.

Preklad

Jazz Piano - Level 2. Kompletné metóda. Pre klavír. Klávesnice. Inštruktážne. Jazz a Vzdelávacie. Inštruktážne kniha a príklady CD. Úvodný text, učebné texty, štandardné notácie, názvy akordov, hudobné ukážky a glosár. 64 strán. Vydal ABRSM. Associated Board of Royal škôl hudby. HL.290530. ISBN 0634033077. S úvodným texte, inštruktážne text, štandardné notáciu, názvy akordov, hudobnými ukážkami a glosár. Jazz a Vzdelávacie. 9x12 palcov. Čo je dobré hudby, ak to nie je má to švih. - Duke Ellington Associated Board odpovie Jazz Piano, komplexný úvod do sveta jazzu. Priekopnícky súbor publikácií a voliteľných hodnotiacich materiálov poskytujú stavebné bloky, ktoré potrebujete hrať jazz s fantáziu, porozumenie, a štýlom, a aby účinne improvizovať hneď od začiatku. Päť úrovní triedených kusov obsahujú širokú škálu štýlov. funky jazz, up-tempo hojdačka, calypso, latinčina, jazz waltz, modal, bebop, evanjelium, ragtime, voľný džez, a ďalšie. K dispozícii sú klasické melódie od Duke Ellington, Miles Davis, Bill Evans, a Thelonious Monk. V každej úrovni existujú 15 ks, sluchové testy, rýchle štúdie, stupnice, arpeggia a CD. Na 15 kusov sú uvedené do troch kategórií. blues, štandardy a moderné jazz. Každý kus obsahuje hlavu. Melódie, ktorá obsahuje všetky charakteristické voicings, frázovanie a rytmické vzory potrebné pre štýlové prevedenie. Improvizovaná časť takto, kde smerné ihrisko a ľavej ruky voicings sú, rovnako ako praktický východiskový bod pre sóla. Úplne prístupné a na najvyšších hudobných noriem, tieto kúsky poskytujú možnosť hrať jazz s istotou a tvorivo. Ticho ako v ranné slnko. St Thomas. C-Jam Blues. Teraz je čas. Moanin ". Becky Song. Modrá Lullaby. Good Time Blues. Hard Science. Swing It a C. Firefly. The Orchard. On-Off Boogie. Rozjímanie. Big Noise Od Winnetka.